c04f7bd5-16bc-4749-96e9-63f2af4ed8ec

Kondisioner hakda

KOMPANI PRA PROFILI

Kondisioner kompaniýamyz döredildi2013, Hytaýda iň ýokary kondisioner öndürijilerinden biridir.Güýçli maýa goýum fonundan, amatly geografiki ýerleşişinden, birinji derejeli zehinlerden we ösen öý enjamlary tehnologiýasyndan peýdalanýar. Bizde has köp zat bar8000işçiler we eksport edýäris4 milliongeçen ýyl kondisionerler, köpler bilen uzak hyzmatdaşlygy ýola goýuň150ýurtlar we sebitler. Şeýle hem köp sanly meşhur markany goşmak bilenLG, SAMSUNG, SWAN, PKM, EXQUISIT, SCHNEIDERwe ş.m.

HIL BARLAGY

Önümiň hilini üpjün etmek üçin kompaniýamyz dünýäniň iň ösen önümçilik enjamlaryny, synag enjamlaryny we hünär dolandyryş ulgamyny hödürledi.Gelýän bölekleri barlamakdan QC ulgamyny berk berjaý edýäris. Önümçilik barlagy we taýýar önümçilik barlagy. Bizde synag laboratoriýasy barTUV SGSstandart, ähli önümler sesiň, energiýanyň, howpsuzlygyň, öndürijiligiň, işlemegiň, çydamlylygyň, garramagyň, gaplamagyň we daşamagyň ähli taraplaryny öz içine alýan 52 önüm synag talaplaryny aldy. Her bölümiň aljakdygyna göz ýetirerisShüklemezden ozal 100% synag edildi.Şeýle hem, çig mal satyn alma prosesine berk gözegçilik edýäris, üpjün edijiniň giriş proseduralary we üpjün edijini dolandyrmagyň doly ulgamy bar. Esasy bölekler we galyndy üpjün edijiler şol bir pudakda ýokary hilli kärhanalar.

 

AC-1
logo5

Haryt kategoriýalary

Gurnama hatary

8DB55BD4-BDC7-48b1-86D0-F67039940DA3
surat021
surat023

Hil barlagy

Ylmy barlaglar

Biz, esasan, ýokary derejeli başlangyç, ýokary hilli we ýokary netijelilik ýörelgesini talap edip, ähli görnüşli ýaşaýyş kondisionerini goşmak bilen bar bolan önümleri öndürmek we satmak bilen meşgullandyk.

surat025

Şahadatnamalar

Önümlerimiz bazaryň we müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin CB, CE, GS, DOE, UL, SAA, SASO we beýleki içerki ýa-da halkara şahadatnamalardan geçdi.
100-den gowrak ýurt we sebit bilen hyzmatdaşlygy ýola goýduk.Bu aralykda, ISO9001, ISO14000, OHS18000, CBIS we ş.m. geçdik.

AE2E0370-9227-48fe-A2D4-AFA0FC3D5AF2

Bazar

surat043
surat045
surat047

Gaplamak we bazar

09F4B7DE-EFE6-4612-BEAB-E50A0161789C