c04f7bd5-16bc-4749-96e9-63f2af4ed8ec

Sowadyjy hakda

KOMPANI PRA PROFILI

Sowadyjy kompaniýamyz döredildi2002, ýylyň dowamynda Hytaýda iň meşhur sowadyjy we doňduryjy öndürijileriň birine öwrüldi.

Önümimiziň hili yzygiderli gowulaşmak, her ädimiň we jikme-jiklikleriň berk ýerine ýetirilmegine esaslanýar.Önümlerimiz geçdiCB, CE, GS, DOE, UL, SAA, SASObazaryň we müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin beýleki içerki ýa-da halkara şahadatnamalar.100-den gowrak ýurt we sebit bilen hyzmatdaşlygy ýola goýduk.Bu aralykda geçdikISO9001, ISO14000, OHS18000, CBISönümçiligi, işlemegi, şeýle hem önümiň ajaýyp hilini üpjün edýän we ş.m.

HIL BARLAGY

Gelýän bölekleri gözden geçirmekden QC ulgamyny berk berjaý edýäris.Önümçilik prosesi we taýýar önümçilik barlagy.Bizde synag laboratoriýasy barTUV SGS standartyalnan ähli önümler52sesiň, energiýanyň, howpsuzlygyň, öndürijiligiň, işlemegiň, çydamlylygyň, garramagyň, gaplamagyň we daşamagyň ähli taraplaryny öz içine alýan önüm synag talaplary.Her bölümiň iberilmezden ozal 100% synagdan geçiriljekdigine göz ýetireris.Şeýle hem, çig mal satyn alyş prosesine berk gözegçilik edýäris, üpjün edijiniň giriş proseduralary we üpjün edijini doly dolandyrmak ulgamy bar.Esasy bölekler we galyndy üpjün edijiler şol bir pudakdaky ýokary hilli kärhanalar.

Bazar statistikasyna görä, sowadyjymyzyň gaplanyş derejesi 99,6% -e çenli.

sowadyjy-1
logo5

Haryt kategoriýalary

Gurnama hatary

surat072
surat074
surat076

Hil barlagy

Işewürlik

Öý enjamlary ygtybarly üpjün ediji, 100-den gowrak ýurda we sebite satuw

2_02

Müşderimiz

surat079
Müşderi

Şahadatnamalar

3_02

Gaplamak we bazar

4_02