c04f7bd5-16bc-4749-96e9-63f2af4ed8ec

Kondisioner

  • c04f7bd5-16bc-4749-96e9-63f2af4ed8ec
  • c04f7bd5-16bc-4749-96e9-63f2af4ed8ec

 

Kondisioner kompaniýamyz döredildi2013, Hytaýda iň ýokary kondisioner öndürijilerinden biridir.Güýçli maýa goýum fonundan, amatly geografiki ýerleşişinden, birinji derejeli zehinlerden we ösen öý enjamlary tehnologiýasyndan peýdalanýar.

Önümiň hilini üpjün etmek üçin kompaniýamyz dünýäniň iň ösen önümçilik enjamlaryny, synag enjamlaryny we hünär dolandyryş ulgamyny hödürledi.Gelýän bölekleri gözden geçirmekden QC ulgamyny berk ýerine ýetirýäris. Önümçilik barlagy we taýýar önümçilik barlagy. Bizde TUV SGS standarty bolan synag laboratoriýasy bar, ähli önümler 52 ses, energiýa, howpsuzlyk, öndürijilik, işlemek, çydamlylyk, garramak, gaplamak we daşamak ýaly ähli taraplary öz içine alýan önüm synag talaplary. Her bölümiň aljakdygyna göz ýetireris100%ýüklemezden ozal synag edildi.Şeýle hem, çig mal satyn alma prosesine berk gözegçilik edýäris, üpjün edijiniň giriş proseduralary we üpjün edijini dolandyrmagyň doly ulgamy bar. Esasy bölekler we galyndy üpjün edijiler şol bir pudakda ýokary hilli kärhanalar.

Mundan başga-da, “ýokary derejeli başlangyç, ýokary hilli we ýokary netijelilik” ýörelgesini talap edip, ähli görnüşli ýaşaýyş kondisionerini goşmak bilen bar bolan önümleri öndürmek we satmak bilen meşgullandyk.

Önümlerimiz geçdiCB, CE, GS, DOE, UL, SAA, SASObazaryň we müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin beýleki içerki ýa-da halkara şahadatnamalar.

100-den gowrak ýurt we sebit bilen hyzmatdaşlygy ýola goýduk.Bu aralykda geçdikISO9001, ISO14000, OHS18000, CBISwe ş.m.

Biz üpjün edýäris     AC bölmek              Göçme AC                Üýtgeýän AC               Penjire AC