c04f7bd5-16bc-4749-96e9-63f2af4ed8ec

Doňduryjy

  • c04f7bd5-16bc-4749-96e9-63f2af4ed8ec
  • c04f7bd5-16bc-4749-96e9-63f2af4ed8ec

 

"Biz diňe gowy hilli doňduryjylar öndürýäris"dolandyryş ideýamyz, önümçiligiň hemme ýerinde bolşy ýaly, geljekde, geljekde ylmy sagdyn ösüşe we giňelişe ygrarly bolmagy dowam etdirýäris we hyzmatdaşlygymyzyň bagtly boljakdygyna we peýdalaryň özara boljakdygyna ynanýarys.

Kepillendirmekönümiň hili, Biziň kompaniýamyz dünýäni tanatdy'iň ösen önümçilik enjamlary, synag enjamlary we hünär dolandyryş ulgamy.Gelýän bölekleri barlamakdan QC ulgamyny berk berjaý edýäris. Önümçilik barlagy we taýýar önümçilik barlagy. Bizde synag laboratoriýasy barTUV SGS standartyalnan ähli önümler52ses, energiýa, howpsuzlyk, öndürijilik, işlemek, çydamlylyk, garramak, gaplamak we daşamak ýaly ähli taraplary öz içine alýan önüm synag talaplary. Her bölümiň aljakdygyna göz ýetireris100%ýüklemezden ozal synag edildi.Şeýle hem, çig mal satyn alma prosesine berk gözegçilik edýäris, üpjün edijiniň giriş proseduralary we üpjün edijini dolandyrmagyň doly ulgamy bar. Esasy bölekler we galyndy üpjün edijiler şol bir pudakda ýokary hilli kärhanalar.

Häzirki wagtda has köp eksport edýäris66bilen ýurtlar we sebitlerCB, SASO, SAA, Gana EER, Dubaý EER, Saud Arabystany EER tassyklamalary we ş.m..Biziň öz gözleg we barlag toparlarymyz bar we ähli amallar ERP ulgamy arkaly, önümiň hilini we ajaýyp hyzmatyny üpjün etmek üçin kärhanany dolandyrmak ISO9001 we ISO14001 tarapyndan berk ýerine ýetirilýär. Biz ROCH, Polystar, PEARL, ASTECH, SKYRUN ýaly markalar bilen hyzmatdaşlygy ýola goýduk. we ş.m.