c04f7bd5-16bc-4749-96e9-63f2af4ed8ec

Vitrin

  • c04f7bd5-16bc-4749-96e9-63f2af4ed8ec
  • c04f7bd5-16bc-4749-96e9-63f2af4ed8ec

 

Singleeke gapyly vitrin we goşa gapyly vitrin hödürleýäris, kuwwaty üpjün edýäris:50L, 102L, 137L, 180L, 230L, 256L, 258L, 243L, 300L, 338L, 518L, 618Lwe ş.m. ýeňil guty görnüşleri.

Önümiň hilini üpjün etmek üçin kompaniýamyz dünýäniň iň ösen önümçilik enjamlaryny, synag enjamlaryny we hünär dolandyryş ulgamyny hödürledi.Gelýän bölekleri gözden geçirmekden QC ulgamyny berk ýerine ýetirýäris. Önümçilik barlagy we taýýar önümçilik barlagy. TUV SGS standarty bilen synag laboratoriýamyz bar, ähli önümler ses, energiýa, howpsuzlyk, öndürijilik, funksiýa ýaly ähli taraplary öz içine alýan 52 önüm synag talaplaryny aldy. çydamlylygy, garramagy, gaplamagy we daşalmagy. Her bölümiň iberilmezden ozal 100% synagdan geçiriljekdigine göz ýetireris.Şeýle hem, çig mal satyn alma prosesine berk gözegçilik edýäris, üpjün edijiniň giriş proseduralary we üpjün edijini dolandyrmagyň doly ulgamy bar. Esasy bölekler we galyndy üpjün edijiler şol bir pudakda ýokary hilli kärhanalar.

Bizde barCB, CE, GS, DOE, UL, SAA, SASObazaryň we müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin beýleki içerki ýa-da halkara şahadatnamalar.100-den gowrak ýurt we sebit bilen hyzmatdaşlygy ýola goýduk.Bu aralykda geçdikISO9001, ISO14000, OHS18000, CBISwe ş.m. Coca-Cola, Pepsi, Budweiser, Red Bull, Haagen-Dazs, Monster energiýasy we ş.m. ýaly 100-den gowrak ýurt we sebit bilen hyzmatdaşlygy ýola goýduk.