c04f7bd5-16bc-4749-96e9-63f2af4ed8ec

Kir ýuwujy maşyn

  • c04f7bd5-16bc-4749-96e9-63f2af4ed8ec
  • c04f7bd5-16bc-4749-96e9-63f2af4ed8ec

 

Kir ýuwýan maşynymyz bilen has ýaşyl durmuşdan lezzet alyň.

Biziň kir ýuwýan maşynlar kärhanamyz2010-njy ýyl, Hytaýda iň ýokary kir ýuwýan maşynlaryň biridir.Amatly geografiki ýerleşişi, birinji derejeli zehinleri we ösen öý enjamlary tehnologiýasy bilen güýçli maýa goýum fonundan peýdalanýar.Önümiň hilini üpjün etmek üçin dünýäniň öňdebaryjy önümçilik enjamlaryny, synag enjamlaryny we hünär dolandyryşyny hödürledik.kir ýuwýan maşyn önümleri “Apollon”, “Deluxe”, “Moda” we “Easy” seriýalaryndan ybarat.Gelýän bölekleri gözden geçirmekden QC ulgamyny berk berjaý edýäris.Önümçilik prosesi we taýýar önümçilik barlagy.TUV SGS standarty bilen synag laboratoriýasy bar, alnan ähli önümler52 sesiň, energiýanyň, howpsuzlygyň, öndürijiligiň, işlemegiň, çydamlylygyň, garramagyň, gaplamagyň we daşamagyň ähli taraplaryny öz içine alýan önüm synag talaplary. Her bir ýük daşamazdan ozal her bölümiň 100% synagdan geçiriljekdigine göz ýetireris.Şeýle hem, çig mal satyn alma prosesine berk gözegçilik edýäris, üpjün edijiniň giriş proseduralary we üpjün edijini dolandyrmagyň doly ulgamy bar. Esasy bölekler we galyndy üpjün edijiler şol bir pudakda ýokary hilli kärhanalar.

Önümlerimiz geçdiCB, CE, GS, DOE, UL, SAA, SASObazaryň we müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin beýleki içerki ýa-da halkara şahadatnamalar.100-den gowrak ýurt we sebit bilen hyzmatdaşlygy ýola goýduk.Bu aralykda geçdikISO9001, ISO14000, OHS18000, CBISwe ş.m. 100-den gowrak ýurt we sebit bilen hyzmatdaşlygy ýola goýduk.AKAI, NIKAI, AQUA, OCEAN, DANILUX, AFTRON we ş.m. ýaly meşhur markalar ýaly.