c04f7bd5-16bc-4749-96e9-63f2af4ed8ec

Doeke gapy

  • c04f7bd5-16bc-4749-96e9-63f2af4ed8ec
  • c04f7bd5-16bc-4749-96e9-63f2af4ed8ec

 

Doňduryjy guty bilen ýekeje gapy sowadyjy48L; 71L; 91L; 95L; 123L; 158L; 115L; 225Lwe ş.m.

Doňduryjy gutusyz ýekeje gapy sowadyjy72L; 82L; 90L; 92L; 105L; 126L; 135L; 245L; 298L; 335L;500Lwe ş.m.

Doňduryjy guty bilen köp reňkli sowadyjy170L; 190Lwe ş.m.

Dooreke gapyly sowadyjylar esasanam Günorta-Gündogar Aziýada, Afrikada meşhurdyr.100-den gowrak ýurt we sebit bilen hyzmatdaşlygy ýola goýduk.SWAN, NIKAI, AKAI, SUPER GENERAL we ş.m. ýaly meşhur markalar ýaly, bizde-de barCCC, CE, GS, DOE, UL, SAA, SASOwe beýleki halkara şahadatnamalary geçdikISO9001, ISO14000, OHS18000, BSCIönümçiligini, işleýşini we hilini üpjün edýän we ş.m. Has giňişleýin maglumat.