c04f7bd5-16bc-4749-96e9-63f2af4ed8ec

Dört gapy

  • c04f7bd5-16bc-4749-96e9-63f2af4ed8ec
  • c04f7bd5-16bc-4749-96e9-63f2af4ed8ec

 

Dört gapyly sowadyjy:455L; 492L; 588Lwe ş.m.

LED dizaýny, doly aýazsyz dizaýn, içerki LED yşyk, köp howa akymy, suw paýlaýjy we buz öndüriji görnüşleri bilen elektron dolandyryş, goşa temperatura goşa gözegçilik, holodilnik, doňduryjy temperatura aýratynlykda dolandyrylyp bilner.
Doňduryjy bölümde täze, garaşsyz sowadyjy fanaty saklamak üçin çalt doňdurylan , kondisioner, gysga wagtyň içinde çalt doňmagyň aýlawyny food iýmitiň täze we iýmitlenmegini uzak wagtlap dowam etdirýär. VC täze, innowasion VC täze tehnologiýa miwelerde we gök önümlerde ýokumly maddalaryň emele gelmegini ýokarlandyrmak, ýeriň çyglylygyny ýokarlandyrmak , täze tagamy ýitirmek üçin sowuk şemalda sowuk şemalda täze VC bloky, emeli intellekt bilen enjamlaşdyrylan sowadylan, doňan akylly üýtgeýän temperatura dolandyryş programmasy, gurlan temperatura duýgur enjamyň üsti bilen, dürli iýmit täze islegine esaslanyp, temperaturanyň üýtgemegini awtomatiki duýýar we kadalaşdyrýar, tükeniksiz täze tejribeden lezzet almak üçin dürli täze re modeim saýlamasyny düzýär. Has giňişleýin maglumat.

100-den gowrak ýurt we sebit bilen hyzmatdaşlygy ýola goýduk.LG, Samsung, Siemens, SWAN we ş.m. ýaly meşhur markalar ýaly, bizde-de barCE, CE, GS, DOE, UL, SAA, SASOwe beýleki halkara şahadatnamalary geçdikISO9001, ISO14000, OHS18000, BSCIönümçiligini, işleýşini we hilini üpjün edýän we ş.m. Has giňişleýin maglumat.