c04f7bd5-16bc-4749-96e9-63f2af4ed8ec

Sowadyjy

  • c04f7bd5-16bc-4749-96e9-63f2af4ed8ec
  • c04f7bd5-16bc-4749-96e9-63f2af4ed8ec

 

Sowadyjy kompaniýamyz döredildi2002, ýylyň dowamynda Hytaýda iň meşhur sowadyjy we doňduryjy öndürijileriň birine öwrüldi.

Önümimiziň hili yzygiderli gowulaşmak, her ädimiň we jikme-jiklikleriň berk ýerine ýetirilmegine esaslanýar.Önümlerimiz geçdiCB, CE, GS, DOE, UL, SAA, SASObazaryň we müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin beýleki içerki ýa-da halkara şahadatnamalar.100-den gowrak ýurt we sebit bilen hyzmatdaşlygy ýola goýduk.Bu aralykda geçdikISO9001, ISO14000, OHS18000, CBISönümçiligi, işlemegi, şeýle hem önümiň ajaýyp hilini üpjün edýän we ş.m.Gelýän bölekleri gözden geçirmekden QC ulgamyny berk ýerine ýetirýäris. Önümçilik barlagy we taýýar önümçilik barlagy. Bizde TUV SGS standarty bolan synag laboratoriýasy bar, ähli önümler 52ses, energiýa, howpsuzlyk, öndürijilik, işlemek, çydamlylyk, garramak, gaplamak we daşamak ýaly ähli taraplary öz içine alýan önüm synag talaplary. Her bölümiň aljakdygyna göz ýetireris100%ýüklemezden ozal synag edildi.Şeýle hem, çig mal satyn alma prosesine berk gözegçilik edýäris, üpjün edijiniň giriş proseduralary we üpjün edijini dolandyrmagyň doly ulgamy bar. Esasy bölekler we galyndy üpjün edijiler şol bir pudakda ýokary hilli kärhanalar.

Bazar statistikasyna görä, sowadyjymyzyň açylmadyk geçiş derejesi99,6%.