c04f7bd5-16bc-4749-96e9-63f2af4ed8ec

Önümler

260L goşa gapyly öý Hytaýda sowadyjy ulanyň

Gysga düşündiriş:

- Mehaniki gözegçilik
- Içki yşyk
- Energiýany tygşytlamak we pes ses
- Tersine gapy
- Öňki aýaklary sazlap bolýar
- Aýna we sim tekjesi goşmaça
- Gulp we açar islege bagly


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

260L Mehaniki dolandyryş Tersine gapy-jikme-jiklikler4

Aýratynlyklary

- Mehaniki gözegçilik
- Içki yşyk
- Energiýany tygşytlamak we pes ses
- Tersine gapy
- Öňki aýaklary sazlap bolýar
- Aýna we sim tekjesi goşmaça
- Gulp we açar islege bagly

Komponentler we bölekler

Aşaky doňduryjy-298_2 bölek

Potensial

260L mehaniki dolandyryş tersine gapy-jikme-jiklikler1

Parametrler

Gelip çykan ýeri Zhejiang, Hytaý
Marka ady KEYCOOL / OEM
Eriş görnüşi El bilen defrost
Kuwwat (W) 60Hz / 50Hz
Naprýa .eniýe (V) 110-240V
.Agdaý Täze
Satuwdan soň hyzmat berilýär Mugt ätiýaçlyk şaýlary
Kepillik 1 ýyl
Görnüşi Iň ýokary doňduryjy
Aýratynlyk KOMPressOR
Gurnama Göçme manyda
Potensial 260L
Doňduryjy 55L
Sowadyjynyň kuwwaty 205L
Arza Myhmanhana, öý hojalygy
Güýç çeşmesi Elektrik
Gapy Iki gapyly sowadyjy
Sowadyjy R600a / R134a
Eriş Eriş
Howanyň synpy N / ST
Ini 550mm

Aýratynlyklary

260L mehaniki dolandyryş tersine gapy-jikme-jiklikler2

Has giňişleýin maglumat

202L-jikme-jiklikler5

Reňkler

Aşaky doňduryjy-298_6 reňk

Arza

260L Mehaniki dolandyryş Tersine gapy-jikme-jiklikler3

Sorag-jogap

ýokarky doňduryjy rfq

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň