c04f7bd5-16bc-4749-96e9-63f2af4ed8ec

Önümler

14000 BTU R290 göçme kondisioner ykjam howa howa

Gysga düşündiriş:

Göwrümi: 5000BTU, 7000BTU, 8000BTU, 9000BTU,

10000BTU, 12000BTU, 13000BTU, 14000BTU

Funksiýa: Diňe sowatmak / atylylyk we salkynlyk

Sowadyjy: R290 / R410

Kompressor: RECHI; GMCC; SUMSUNG; ýokary we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

HTB1CXhQavjsK1Rjy1Xaq6zispXaA
Potensial14000BTU
FunksiýaDiňe sowatmak / atylylyk we salkynlyk
SowadyjyR410a / R290
KompressorRECHI; GMCC; SUMSUNG; ýokary we ş.m.

• 4 Rahatlyk tertibi: ýyladyş, sowadyjy, fanat ýa-da suwsuzlandyryjy

• Zeýkeşsiz dizaýn - suwy el bilen aýyrmagyň zerurlygy ýok

• Dynç alyş gurşawy üçin asuda işlemek

• Birnäçe minutda gurnalan penjire şemaly toplumy

• Gurmak we hereket etmek aňsat

Haryt paneli

9000-Btu-R290-Sowuklama-Diňe ýapyk-jikme-jiklikler3

Parametrler

Potensial

14000Btu

Funksiýa

Atylylyk we sowuk;Diňe sowatmak

Reňk

Ak we ş.m.

11 Wolt

110 V ~ 240V / 50Hz 60Hz

EER

2.6 ~ 3.1

COP

2.31 ~ 3.1

Şahadatnama

CB; CE; SASO;ETL

Logotip

Logörite logo / OEM

WIFI

Elýeterli

Uzakdan dolandyryş

Elýeterli

Awto arassa

Elýeterli

Kompressor

RECHI; GMCC; SUMSUNG; ýokary we ş.m.

doňdurma serişdesi

R410 / R290

MOQ

1 * 40HQ (Her model üçin)

Aýratynlyklary

9000-Btu-R290-Sowuklama-Diňe ýapyk-jikme-jiklikler2
9000-Btu-R290-Sowuklama-Diňe ýapyk-jikme-jiklikler5

Gurnama

9000-Btu-R290-Sowuklama-Diňe ýapyk-jikme-jiklikler4

Arza

9000-Btu-R290-Sowuklama-Diňe ýapyk-jikme-jiklikler1

Sorag-jogap

Göni öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?
Biz 8000-den gowrak işçini goşmak bilen, 1983-nji ýylda döredilen hünärmen öndüriji we size iň gowy hilli, iň çalt gowşuryş we iň ýokary karz görkezmek üçin elimizden gelenini ederis, siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

Esasan haýsy önümleri hödürleýärsiňiz?
Bölünen kondisionerler bilen üpjün edýäris;göçme kondisionerler;polda duran kondisionerler we penjire kondisionerleri.

Diwara gurlan göçme kondisioner üçin haýsy kuwwaty üpjün edýärsiňiz?
5000 BTU, 7000 BTU, 8000 BTU, 9000 BTU, 10000 BTU, 12000 BTU 13000 BTU, 15000 BTU we ş.m. üpjün edýäris.

Göçme kondisioner WIFI dolandyryşyny goldaýarmy?
Hawa, WIFI funksiýasy islege bagly däl.

Haýsy kompressorlar üpjün edilýär?
RECHI üpjün edýäris;GRE;LG;GMCC;SUMSUNG kompressorlary.

Mysal berip bilersiňizmi?
Hawa, nusga berip bileris, ýöne müşderi nusga we ýük tölegini tölemeli.

Getirmegiň wagty nähili?
Bu siziň mukdaryňyza bagly.Adatça, goýumyňyzy alanyňyzdan 35-50 gün gerek.

SKD ýa-da CKD berip bilersiňizmi?Kondisioner zawodyny gurmaga kömek edip bilersiňizmi?
SKD ýa-da CKD berip bileris.Kondisioner zawodynyň döredilmegine size kömek edip bileris;kondisioner önümçilik enjamlary, gurnama liniýalary we synag enjamlary bilen üpjün edýäris;has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

OEM nyşanymyzy edip bilerismi?
Hawa, biz siziň üçin OEM nyşanyny edip bileris. MUGT ÜÇIN. Diňe bize LOGO dizaýnyny hödürleýärsiňiz.

Hil kepilligi barada näme aýdyp bilersiňiz?Sptiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýärsiňizmi?
Hawa, 1 ýyl kepillik, kompressor üçin 3 ýyl üpjün edýäris we elmydama 1% ätiýaçlyk şaýlaryny mugt berýäris.

Satuwdan soňky hyzmat hakda näme?
Satuwdan soň uly toparymyz bar, haýsydyr bir meseläňiz bar bolsa gönüden-göni aýdyň we ähli meseleleriňizi çözmek üçin elimizden gelenini ederis.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň