c04f7bd5-16bc-4749-96e9-63f2af4ed8ec

Önümler

8KG Öý üçin öý üçin doly awtomatiki ýokary ýükleýji kir ýuwýan maşyny ulanyň

Gysga düşündiriş:

Er Sterilizasiýa

Ently Gury guradyň

● Mata görnüşi

● Aýratyn ysy aýyryň

The Gyralary ýumşadyň

● Lýuks dizaýn

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

12KG LCD sanly displeý-jikme-jiklikler1

Aýratynlyklary

Iň ýokary ýükleýji awtomatiki ýuwujy we guradyjy

Ateryladyjy kir ýuwýan maşynyň ýokarky gapagynyň aşagyndadyr, iň soňky ýuwmak prosesinde, gyzdyryjy kir ýuwýan ýerdäki kir ýuwýan eşikleri guratmak üçin howany gyzdyrmak üçin işe başlar.

Ulanyjy adaty saýlamak üçin "Programma" düwmesine basanda, iň soňky ýuwmak prosedurasy gyzgyn gury funksiýa, şol bir wagtyň özünde, ulanyjy yssy gurak wagty saýlamak üçin "Yssy gurak wagt" basyp bilýän bolsa.Ulanyjy eşikleri diňe guratmak islese, ulanyjy diňe "Güýç" we "Yssy gurak wagt" b basyňuttons.

Jikme-jiklikler

12KG LCD sanly displeý-jikme-jiklikler4

Parametrler

Model

FW80

Kuwwat (ýuwmak / guradyjy)

8KG

Adingük mukdary (40 HC)

108 HK

Bölümiň ululygy (WXDXH)

584 * 624 * 970 mm

Agramy (arassa / jemi KG)

35/38 KG

Kuwwat (ýuwmak / aýlamak watt)

410/330 W.

Ekranyň görnüşi (LED, görkeziji)

Yşyk-diodly indikator

Dolandyryş paneli

PVC stikeri

Programmalar

Adaty / standart / agyr / çalt / ýuwuň / ýuwuň / aýlaň / çüýşe gury

Suw derejesi

8

Washuwmagy gijikdiriň

Hawa

Bulaşyk dolandyryş

Hawa

Çaga gulpy

Hawa

Howa gury

Hawa

Gyzgyn gury

NO

Suwy gaýtadan işlemek

NO

Iň ýokarky gapak materialy

Temperli aýna / plastmassa

Kabinet materiallary

PP Plastik

Motor

Alýumin

Şarlawuk

NO

Jübi rollary

Hawa

Aýlanmak

NO

Gyzgyn we sowuk giriş

Meýletin

Nasos

Meýletin

Aýratynlyklary

12KG LCD sanly displeý-jikme-jiklikler3

Arza

12KG LCD sanly displeý-jikme-jiklikler2

Sorag-jogap

Göni öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?
Biz 1983-nji ýylda 8000-den gowrak işgäri bolan hünärmen öndüriji.Size iň gowy hilli, iň çalt gowşuryş we iň ýokary karz görkezmek üçin elimizden gelenini ederis we siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

Kir ýuwýan maşynyň haýsy görnüşlerini hödürleýärsiňiz?
Öň ýükleýji kir ýuwýan maşyn, ekiz çüýşe kir ýuwýan maşyn, ýokarky ýükleýji kir ýuwýan maşyn bilen üpjün edýäris.

Topükleýji kir ýuwýan maşyn üçin haýsy mümkinçilik berýärsiňiz?
Üpjün edýäris: 3.5kg.4.5kg.5kg.6kg.7kg.7.5kg.8kg.9kg, 10kg.12kg.13kg we ş.m.

Motoryň materialy näme?
Alýumin mis 95% bar, müşderi ýokary hilli alýumin motorymyzy kabul edýär.

Hil önümlerini nädip üpjün edip bilersiňiz?
Qualityokary hilli önüm öndürýäris we QC görkezmelerini berk berjaý edýäris.Ippingüklemezden ozal ähli AII önümleri düýpli barlanýar.Iň azyndan üç synag geçirýäris: gelýän çig mal synagy, nusga synagy we ş.m. soň köpçülikleýin önümçilik.

Mysal berip bilersiňizmi?
Hawa, nusga berip bileris, ýöne müşderi nusga we ýük tölegini tölemeli.

SKD ýa-da CKD berip bilersiňizmi?Kir ýuwýan maşyn zawodyny gurmaga kömek edip bilersiňizmi?
Hawa, SKD ýa-da CKD hödürläp bileris.Kir ýuwýan maşyn zawody gurmaga kömek edip bileris, kondisioner önümçilik enjamlaryny ýygnamak liniýasyny we synag enjamlaryny üpjün edýäris, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Haýsy markalar bilen hyzmatdaşlyk etdiňiz?
Akai, Super General, Elekta, Shaodeng, Westpoint, East Point, Legenda, Telefunken, Akira, Nikai we ş.m. ýaly meşhur markalar bilen hyzmatdaşlyk etdik.

OEM nyşanymyzy edip bilerismi?
Hawa, biz siziň üçin OEM nyşanyny edip bileris. MUGT ÜÇIN. Diňe bize LOGO dizaýnyny hödürleýärsiňiz.

Hil kepilligi barada näme aýdyp bilersiňiz?Sptiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýärsiňizmi?
Hawa, 1 ýyl kepillik, kompressor üçin 3 ýyl üpjün edýäris we elmydama 1% ätiýaçlyk şaýlaryny mugt berýäris.

Satuwdan soňky hyzmat hakda näme?
Satuwdan soň uly toparymyz bar, haýsydyr bir meseläňiz bar bolsa gönüden-göni aýdyň we ähli meseleleriňizi çözmek üçin elimizden gelenini ederis.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň